Poslovni objektiAuto centar Karamboli Bujanovac 2002-2004


Auto centar Karamboli Bujanovac 2002-2004

Auto centar Karamboli Bujanovac 2002-2004


Auto centar Karamboli Bujanovac 2002-2004
Prednje fasada


Banca Intesa Bujanovac
2007-2008


Banca Intesa Bujanovac
2007-2008

Banca Intesa Bujanovac
2007-2008


Disco-bar Macumba
Friburg Švajcarska


Ground 0 New York


Poslovni objekti
Investitor Ferat Zeqiri
Bujanovac 2007
Bočna fasada

Poslovni objekti
Investitor Ferat Zeqiri
Bujanovac 2007

Poslovni objekti
Bujanovac 2007


Poslovni objekti
Ivestitor Hađi Kadruši Bujanovac 2008


Poslovni objekti
Aksonometria
Švajcarska 2008

Poslovni objekti
Pamja ballore
Švajcarska 2008

Poslovni objekti
Švajcarska 2008


Poslovno-stambeni objekti
Bujanovac 2008


Poslovno-stambeni objekti
Bujanovac 2008

Benzinska pumpa
Raince Bujanovac

Tržni Centar
Ferizi Bujanovac 2006


Tržni Centar
Ferizi Bujanovac 2006


Tržni Centar
Ferizi Bujanovac 2006

Tržni Centar
Ferizi Bujanovac 2006

Restoran Milenium
Biljać Bujanovac 2006-2008


Banca Intesa, Bujanovac


Hotel Rozafa, Bujanovac

Hotel Rozafa, Bujanovac

Karamboli centar


Kuk electronic, Appencell


Rekreacione centar, aksonometria

Rekreacione centar, konstrukcija

Rekreacione centar


Restoran Raince
Bujanovac 2008


Restoran Raince
Bočna fasada
Bujanovac 2008

Restoran Tori